top of page

Priser uten fri rettshjelp eller annen rettshjelpsdekning 

Prisene vil kunne variere utifra sakens kompleksitet.


Prisen på våre tjenester varierer fra kr  2 500,00 til kr. 3 000,00 inkludert merverdiavgift pr. time.


I noen saker kan det inngås særskilte avtaler om både timepris og fastpris som kan være lavere eller høyere enn nevnte satser.

I visse tilfeller kan fastpris avtales.

Ta kontakt for ytterligere informasjon. 

Fritt rettsråd og fri sakførsel

(Fri rettshjelp)


I noen saker vil advokatkostnadene kunne kreves dekket av det offentlige. 
I enkelte saker der det offentlige vil dekke advokatkostnadene er det økonomiske vilkåret for å få innvilget fri rettshjelp for enslig søker p.t (2023) bruttoinntekt kr. 350 000 og for søkere som er gift eller samboere p.t (2023) bruttoinntekt kr. 540 000. I tillegg er det en formuesgrensen for fri rettshjelp som er kr 150 000,–. Søkere som tjener mer enn dette vil normalt ikke få dekket sine advokatkostnader gjennom det offentlige. 

I straffesaker dekkes hele honoraret av det offentlige. 


Aksept av avtale


Et oppdrag anses som akseptert i det oppdragsbekreftelse med signatur foreligger og salærandel er innbetalt. I saker med offentlig oppnevning anses oppdraget som akseptert så snart oppnevningen foreligger. 

 

Vår generelle oppdragsbekreftelse kan lastes ned her.

 

Vår generelle personvernerklæring kan lastes ned her.

bottom of page