top of page
Barnevern, strafferett, samvær, foreldreansvar, advokat, pakistan, urdu, punjabi

Kontakt oss

for en uforpliktende samtale

Tlf: 90 90 00 80
E-post: post@munir.noAdvokatfirmaet Munir AS
Vi holder til i Sentrum,
Inkognitogata 33, 0256 Oslo

Advokatfirmaet Munir AS har mer enn 19 års erfaring og kompetanse innen både sivil- og strafferett.

Sivilrett

 

Blant annet:

 • Barnevern: 

  • herunder bekymringsmelding, undersøkelsessak, hjelpetiltak, omsorgsovertakelse m.m.

 • Familierett:

  • herunder skifteoppgjør, skilsmisse, arv m.m.​​

 • Barnerett:

  • herunder barnefordeling – foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og barnevern.

 • Utlendingsrett:

  • herunder asyl, bortvisning, utvisning, familiegjenforening, spesialisttillatelser, visum, statsborgerskap m.m.

 • Eiendomsrett:

  • herunder mangler ved kjøp av bolig. Vi representerer både kjøpere og selgere.

 • Husleierett:

  • vi bistår både utleier og leietaker ved en husleietvist. 

 • Arbeidsrett:

  • herunder oppsigelse og avskjedssaker. Vi representerer både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi deltar videre på forhandlingsmøter, drøftelsesmøter m.m.

 • Kjøpsrett:

  • tvister som oppstår ved kjøp og salg av varer og tjenester.

 • Kontraktsrett:

  • herunder bistand til å utarbeide og gjennomgå kontrakter.

 • Forvaltningsrett

 • Selskapsrett og konkursrett

 • Gjeldsordning

Strafferett

 

 

 

Strafferett:

er ett av våre hovedsatsningsområder. 

Vårt kontor har lang erfaring innenfor et bredt spekter av strafferetten. Vår erfaring strekker seg fra de små straffesakene til de langt større og sammensatte sakene.

Vi bistår med rådgivning og fører straffesaker for domstolene. 

Vi opererer i hele landet. 

bottom of page