top of page
Barnevern, strafferett, samvær, foreldreansvar, advokat, pakistan, urdu, punjabi

Kontakt oss

for en uforpliktende samtale

Tlf: 90 90 00 80
E-post: post@munir.noAdvokatfirmaet Munir AS
Vi holder til i Sentrum,
Inkognitogata 33, 0256 Oslo

Advokatfirmaet Munir AS, et velletablert advokatfirma i Oslo, har over 20 års erfaring innen sivilrett og strafferett. Vårt team av erfarne advokater er dedikert til å gi deg den beste juridiske støtten

Sivilrett

 

Blant annet:

 • Barnevern: 

  • Vi tilbyr en rekke tjenester innen barnevern, inkludert håndtering av bekymringsmeldinger, undersøkelsessaker, hjelpetiltak, og omsorgsovertakelser. Vårt advokatfirma i Oslo er her for å hjelpe deg gjennom disse utfordringene

 • Familierett:

  • Vårt team av advokater i Oslo er spesialisert på familierett, inkludert skifteoppgjør, skilsmisse, og arv. Vi er her for å veilede deg gjennom disse sensitive juridiske prosessene.

 • Barnerett:

  • Advokatfirmaet Munir AS i Oslo er spesialisert på barnerett, og vi tilbyr omfattende tjenester som dekker barnefordeling, foreldreansvar, daglig omsorg, og samvær. Vi forstår at saker som involverer barn kan være sensitive, og vårt team av erfarne advokater er her for å gi deg den støtten du trenger, og for å sikre barnets beste interesser.

 • Utlendingsrett:

  • Vi tilbyr omfattende tjenester innen utlendingsrett, inkludert asyl, bortvisning, utvisning, familiegjenforening, spesialisttillatelser, visum, og statsborgerskap. Som et ledende advokatfirma i Oslo, er vi dedikert til å hjelpe deg navigere i utlendingsrettslige spørsmål.

 • Eiendomsrett:

  • Vi tilbyr juridisk bistand i eiendomsrett, inkludert saker om mangler ved kjøp av bolig. Som et pålitelig advokatfirma i Oslo, representerer vi både kjøpere og selgere, og sikrer dine interesser i eiendomstransaksjoner.

 • Husleierett:

  • vi bistår både utleier og leietaker ved en husleietvist. 

 • Arbeidsrett:

  • Advokatfirmaet Munir AS i Oslo har dyptgående kompetanse innen arbeidsrett, inkludert håndtering av oppsigelse og avskjedssaker. Vi representerer både arbeidsgivere og arbeidstakere, og tilbyr omfattende støtte, inkludert deltakelse i forhandlingsmøter og drøftelsesmøter. Vårt mål er å sikre dine rettigheter og interesser i arbeidslivet.

 • Kjøpsrett:

  • Advokatfirmaet Munir AS i Oslo er spesialisert på kjøpsrett, og vi bistår med tvister som oppstår ved kjøp og salg av varer og tjenester. Vårt erfarne team av advokater er her for å hjelpe deg navigere gjennom kompleksiteten i kjøpsrett, og sikre dine rettigheter som kjøper eller selger.

 • Kontraktsrett:

  • Advokatfirmaet Munir AS i Oslo har omfattende erfaring innen kontraktsrett, inkludert kontraktsinngåelse, kontraktsbrudd, og erstatning. Vårt team av dedikerte advokater er her for å gi deg den juridiske støtten du trenger, fra utforming av kontrakter til håndtering av kontraktsbrudd og erstatningssaker.

 • Forvaltningsrett

 • Selskapsrett og konkursrett

 • Gjeldsordning

Strafferett

 

 

 

Strafferett:

Advokatfirmaet Munir AS, basert i hjertet av Oslo, er kjent for sin ekspertise innen strafferett.

 

Vi tilbyr en omfattende portefølje av tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, bistand i politiavhør, varetektsfengsling, og hovedforhandling.

 

Vårt team av erfarne advokater har en dyp forståelse av det norske strafferettssystemet og er dedikert til å gi deg den juridiske støtten du trenger i disse utfordrende tider.

 

Vi forstår at straffesaker kan være en stressende opplevelse, og vi er her for å hjelpe deg gjennom hver trinn av prosessen, fra det første politiavhøret til rettssaken.

Vi tror på å gi hver klient en personlig og skreddersydd tilnærming, og vi jobber utrettelig for å sikre dine rettigheter og oppnå det beste mulige resultatet i straffesaken din. Enten du er involvert i en mindre forseelse eller en alvorlig forbrytelse, kan du stole på Advokatfirmaet Munir AS for å gi deg den juridiske veiledningen du trenger.

Bistandsadvokat:

Advokatfirmaet Munir AS i Oslo har en sterk forpliktelse til å tjene som bistandsadvokat, og vi er her for å sikre at dine rettigheter og interesser blir ivaretatt i straffesaker.

 

Vårt team av erfarne advokater har omfattende kunnskap om det norske rettssystemet og er dedikert til å gi deg den støtten du trenger i denne kritiske tiden.

Som bistandsadvokat er vår rolle å gi juridisk rådgivning, representere deg i retten, og hjelpe med å forberede og presentere din sak. Vi er her for å sikre at din stemme blir hørt og at dine rettigheter blir respektert.

Vi forstår at å være involvert i en straffesak kan være en stressende og overveldende opplevelse. Derfor er vi dedikert til å gi hver klient en personlig og skreddersydd tilnærming, og vi jobber utrettelig for å lette byrden og oppnå det beste mulige resultatet for deg.

Enten du er et offer for en forbrytelse som søker rettferdighet, eller en person som er anklaget for en forbrytelse, kan du stole på Advokatfirmaet Munir AS for å gi deg den juridiske veiledningen og støtten du trenger. Vi er her for å hjelpe deg gjennom hver trinn av prosessen, fra det første møtet til rettssaken.

bottom of page